I m. – Miłosz Burzyński
II m. – Zofia Gabrysz
III m. – Nicola Kowalska, Mateusz Węgrzynek
Wyróżnienia: Hanna Kałużka, Laura Tarkowska, Marcel Baranowski, Jakub Bagiński