Do dnia 5 września 2014 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły wypełnione Wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom, w roku 2014/2015 na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 „Wyprawka Szkolna” wraz z wymaganymi załącznikami (faktury, paragony bądź oświadczenia o zakupie podręczników, zaświadczenia o zasiłkach rodzinnych oraz zaświadczenia o dochodach).

W roku szkolnym 2014/2015 programem „Wyprawka szkolna” będą objęci uczniowie przyszłorocznych klas II, III i VI szkoły podstawowej,

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

• 225 zł dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej
• 325 zł dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

Kryterium dochodowe (udokumentowane zaświadczeniami o dochodach bądź zaświadczeniem o przyznanym zasiłku rodzinnym) na 1 członka rodziny wynosi: 539 zł netto.
O dofinansowanie w programie ,,Wyprawka Szkolna’’ mogą też ubiegać się rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym dzieci z zespołem Aspergera.

Jednocześnie informujemy, że mimo przekroczenia kryterium dochodowego istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej (z artykułu 7. ustawy o pomocy społecznej) – niezbędny w późniejszym terminie wniosek rodzica.

Wniosek – wyprawka szkolna