Samorząd Województwa Dolnośląskiego stworzył program, który
będzie wspierał utalentowanych Dolnoślązaków, w ramach
Dolnośląskiego Programu Wspierania Talentów.

Głównym celem i zadaniem Programu jest przyznanie stypendium
utalentowanym osobom, by umożliwić im start w prestiżowych
międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach.
O jednorazowe stypendium może ubiegać się osoba, która jest uczniem
(słuchaczem) lub studentem (tryb stacjonarny, studia I i II stopnia)
szkoły podstawowej albo ponadpodstawowej lub uczelni z terenu
województwa dolnośląskiego.

Wnioskodawca może ubiegać się o jednorazowe stypendium nie częściej
niż jeden raz w roku budżetowym, jednak nie później niż do dnia 31
października danego roku.

https://dbp.wroclaw.dolnyslask.pl/biblioteki/wroclaw/wroclaw-wydarzenia/6046-dolnoslaski-program-wspierania-talentow