Bezpieczny Przedszkolak”

RADWANICE 18.04.2018r.

„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK 2018” pod takim hasłem odbył się II Powiatowy konkurs o bezpieczeństwie dla dzieci przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Radwanicach. W konkursie brały udział trzy drużyny reprezentujące Przedszkole z Przemkowa, Przedszkole z Buczyny oraz Przedszkole z Radwanic. Celem spotkania była:

  • popularyzacja wśród dzieci i nauczycieli tematyki pierwszej pomocy i edukacji o bezpieczeństwie;

  • sprawdzenie wiedzy przedszkolaków z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach i odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach;

  • poprawa bezpieczeństwa wśród dzieci poprzez upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o bezpieczeństwie;

  • promowanie bezpiecznego stylu życia;

  • oraz doskonalenie umiejętności pierwszej pomocy i właściwych zachowań wobec zagrożeń.

Dzieci brały udział w kilku konkurencjach- zadaniach: rozwiązywały zagadki, odpowiadały na pytania w formie quizu o bezpieczeństwie w domu, na ulicy, układały puzzle, wskazywały jak i kogo zawiadomią w niebezpiecznych sytuacjach, miały także okazję sprawdzić się podczas toru przeszkód. Na rozpoczęcie i zakończenie wspólnie śpiewały piosenkę pt. „Halo panie policjancie”, „ Pali się”, „ Karetka pogotowie”.

Nad przebiegiem konkursu czuwało zaproszone przez organizatorki jury w składzie: przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Radwanicach panowie Patryk Żelejko, Mateusz Konieczny i Marek Głuszała.

Wszystkie drużyny był przygotowane do konkurencji, a samo uczestnictwo w konkursie było wielką lekcją o bezpieczeństwie. Przedszkolaki i ich opiekunowie otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców Publicznego Przedszkola w Radwanicach oraz Panią Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Radwanicach.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Radwanicach za zaangażowanie i współorganizacje konkursu oraz atrakcję w postaci prezentacji wozu i sprzętu strażackiego. Drużynom i opiekunom dziękujemy za zaangażowanie i jednocześnie zapraszamy do kolejnej edycji konkursu, która odbędzie się jesienią.

Natalia Horoszczak- Bethke

Agnieszka Olchowska