W dniu 18 kwietnia 2018r. przedszkolacy z Publicznego Przedszkola w Radwanicach wielką radością powitały wyjątkowych gości STRAŻAKÓW. Panowie Patryk Żelejko, Mateusz Konieczny i Marek Głuszała z Ochotniczej Straż Pożarnej w Radwanicach przyjechali dzieciop opowiedzieć o swojej pracy. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że ich praca nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych. Cenną wskazówką była informacja, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz w jaki sposób przewidywać i unikać zagrożeń podczas wspólnych zabaw z rówieśnikami. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.
Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci utrwaliły sobie numer alarmowy do straży pożarnej i sytuacje, kiedy powinny go używać. Każda z grup zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie.

Organizatorzy spotkania: Natalia Horoszczak-Bethke, Olchowska Agnieszka