[SinglePic not found]  Bardzo ważnym priorytetem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach jest  kształtowanie u dzieci nawyków zdrowotnych zarówno w zakresie zdrowego żywienia jak i aktywności ruchowej.  Przejawia się to w różnych formach: pogadanek, konkursów wiedzy, plastycznych, sportowych zajęć i wycieczek. W kwietniu i maju br. w naszym przedszkolu odbył się Przedszkolny konkurs literacko – plastyczny „Wierszokleci o zdrowiu”, który zaprosił rodziców i starsze rodzeństwo do tworzenia wierszy o zdrowiu w dowolnej kategorii: owoce, warzywa, piramida żywienia, sprawność fizyczna itd. W miesiącu czerwcu 2016 r. wystawa „Wierszokleci o zdrowiu” dowiodła, że autorzy – dzieci, ich rodzice i rodzeństwo, a nawet ciocie, ułożyli wiersze o treści przekonującej do dbania zdrowie już w samych tytułach „Jak jadasz, takie zdrowie posiadasz”, „By pięknym, zdrowymi giętkim być, to przedszkolaku po prostu ćwicz”, „Piramida ci podpowie, jak właściwie dbać o zdrowie”, „Bajkowa kraina zdrowia”, „Zdrowa żywność”, „Zdrowo w przedszkolu”, „”Witaminki”, „Karnawał w markecie”. Każdy przedszkolak został nagrodzony i otrzymał dyplom, nagrodę książkową, grę edukacyjną lub niespodziankę. Cieszymy się, że wśród dzieci rośnie przekonanie, że zamiast napojów „Wolą zwykłą wodę. Tego czego nie dacie mi to skarb największy – zdrowie!”.

Wszystkim laureatom konkursu dziękujemy! Życzymy dalszych sukcesów w pisaniu wierszyków. Wiersze o zdrowiu zostaną opublikowane w tomiku „Wierszokleci o zdrowiu”.

Jednym z fundatorów nagród jest pani Ewelina Loret – Świtała. Serdecznie dziękujemy.

 Oto wyniki konkursu „Wierszokleci o zdrowiu”

1) w kategorii 3- 4 latków

I miejsce – Wiktor Płóciennik, grupa Żabki
II miejsce – Paweł Herman, grupa Żabki
III miejsce – Zofia Klub, grupa Żabki

2) w kategorii 5 -6 latków

I miejsce – Hanna Bobela, grupa Smerfiki
II miejsce – Bartek Pulkowski, grupa Muchomorki
III miejsce – Martyna Lamla, grupa Smerfiki
Wyróżnienie – Hanna Niemasz, grupa Smerfiki
Wyróżnienie – Urszula Szczygieł, grupa Smerfiki
Wyróżnienie – Katarzyna Szozda, grupa Smerfiki
Wyróżnienie – Zofia Topolnicka, grupa Smerfiki
Wyróżnienie – Natalia Krawiec, grupa Smerfiki
Wyróżnienie – Nadia Frątczak, grupa Smerfiki
Wyróżnienie – Urszula Litwiniec, grupa Smerfiki

[SinglePic not found]