21 marca wszystkie grupy przedszkolne i ich nauczyciele powitali wiosnę, a pożegnali zimę – symbol Marzanny. Na wiwat wiośnie przedszkolaki niosły kwiatki w kolorowym korowodzie. Szkoda, że w tym dniu było zimno i wiosnę powitano w pobliżu nowego budynku przedszkola.