Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego oraz informacji przekazanej do wiadomości Rodziców na początku roku szkolnego 2019/2020 przypominam, że dzień 31 października 2019 r. jest wolny od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w godzinach 6:30 – 15:30 dla chętnych uczniów.


Informujemy również, że 31.10.2019 r. nie będzie kursował szkolny autobus.