Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radwanicach przystąpił do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej “Szkoła Pamięta”.
Celem akcji jest, aby w roku ważnych wydarzeń – 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.
Wolontariusze pod opieką Cecylii Łakomiec włączając się do akcji postanowili podjąć następujące działania:
– posprzątać bezimienne i opuszczone groby,
– zorganizować zbiórkę kwiatów i zniczy, by udekorować te groby;
– uporządkować i odwiedzić groby osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności;
– odwiedzić groby zmarłych nauczycieli z placówek naszej gminy.
W związku z tym klasa VIII b i wolontariusze ZSP Radwanice pod opieką nauczycieli –
C, Łakomiec i K, Laskowskiego udała się na cmentarz w Łagoszowie Wielkim.
To piękna inicjatywa, dziękujemy uczniom, zaangażowanym rodzicom i nauczycielom.