Tydzień Bibliotek – ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek
i bibliotekarzy, organizowana od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja odbywa się zawsze w maju, a imprezy rozpoczynają się 8 maja – w Dniu Bibliotekarza.
Hasło przewodnie, podobnie jak plakat promujący imprezy, jest wybierane corocznie w drodze konkursu.(źródło Wikipedia)
Tegoroczne hasło to „Zasmakuj
w bibliotece”.
Nasza biblioteka zawsze z chęcią włącza się we wszelkie akcje promujące książki
i czytelnictwo. Ze względu na sytuację,
w jakiej teraz jesteśmy, ZAPRASZAMY WAS DO DZIELENIA SIĘ WASZYMI FASCYNACJAMI KSIĄŻKOWYMI ONLINE. Przyślijcie nam zdjęcia książek, które Wam teraz towarzyszą lub zdjęcia, jak czytacie. Możecie także wykonać rysunki lub grafikę. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
Prace proszę przesyłać do końca maja, na adres: r.boguszfedro@gmail.com
Czekamy na Waszą twórczość.

Panie Renie z biblioteki