Certyfikat Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo!

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach dba o bezpieczeństwo uczniów. Potwierdzają to uzyskane już dwukrotnie certyfikaty – Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo

w ramach konkursu ogłoszonego przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Pierwszy certyfikat szkoła otrzymała w roku szkolnym 2008-2009  i kolejny w roku szkolnym 2012-2013). Certyfikaty przyznawane są szkole na trzy lata.

Do konkursu o certyfikat ”Szkoła Dbająca  o Bezpieczeństwo” zgłosiło się 75 szkół

i placówek oświatowych z województwa dolnośląskiego.

Nasza szkoła otrzymała certyfikat z wyróżnieniem

 

Zgodnie z regulaminem komisje konkursowe oceniały:

  • Szkolny Program „Bezpieczna Szkoła” uwzględniający wyniki diagnozy wstępnej.
  • Zmniejszenie wypadkowości w szkole.
  • Współpracę z instytucjami wspierającymi szkołę.
  • Edukację społeczno-prawną.
  • Efektywność działań – wnioski z diagnozy końcowej.

 

26 czerwca w SP nr 85 we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów laureatom konkursu „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”. Obecni byli na niej dyrektor naszej szkoły pani Bogusława Niemasz i koordynator programu pan Robert Kotapski, którzy odebrali wyróżnienie z rąk Kuratora Oświaty we Wrocławiu Beaty Pawłowicz oraz przyjęli gratulacje dla całej społeczności szkolnej od Wicewojewody Dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej.

Szkoła posiadająca certyfikat może być poddana monitorowaniu zewnętrznemu po pierwszym roku jego posiadania w celu potwierdzenia kontynuacji działań w zakresie bezpieczeństwa.