Dzień 02.05.2016 r. ( poniedziałek ) jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

Informujemy, że istnieje możliwość opieki nad Państwa dziećmi w tym dniu. Szkoła nie zapewnia wówczas dożywiania i dowozu uczniów.
Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w godz. 7:00- 15:20.