12 czerwca 2018r. aula budynku „małej szkoły” ZSP zmieniła się w bajkowe królestwo. Wszystko dzięki zespołowi językowo- teatralnemu uczniów gimnazjum oraz Chórowi   Antoine’a, którzy  wspólnie przygotowali pełnometrażowy spektakl anglojęzyczny „Alicja w Krainie Czarów”,  zapraszając na jego premierę swoich młodszych kolegów z klas 4-6. W wydarzeniu uczestniczyli także uczniowie z klasy 3b SP, dla których udział w spektaklu połączonym z warsztatami językowo – teatralnymi, był formą nagrody za ich wielką pracę podczas stawiania swoich własnych pierwszych kroków na scenie teatrzyków obcojęzycznych,  przy realizacji „Kopciuszka” na Dzień Europejski w ZSP.  W główną rolę w przedstawieniu „Alicja…” wcieliła się Paulina Laszczowska. Według relacji uczennicy, przygotowanie do zagrania tej roli nie było łatwym zadaniem. „Miałam do opanowania bardzo dużo tekstu. Nauczenie się go było jednym wyzwaniem,  natomiast stworzenie postaci, nadanie jej właściwych cech, stanie się na chwilę kimś innym było drugim,  chyba jeszcze większym wyzwaniem” – mówi Paulina.

Praca na spektaklem była jednym z priorytetów jakie uczniowie wraz ze swoim opiekunem, Panią Mieczysławą Murak,  postawili sobie w II semestrze nauki , szczególnie w okresie poegzaminacyjnym. Próby odbywały się w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Radwanicach”.

Oprócz wspaniałej gry aktorskiej , wielkim atutem spektaklu były kostiumy przygotowane przez uczniów i ich rodziców na tą okazję. Wyjątkowy charakter nadało przedstawieniu wystąpienie chóru, który w iście musicalowy sposób wykonał utwory takie jak np. „Welcome to Wonderland” czy „Zip- dee – doo – dah”. Dużym zaskoczeniem było zaangażowanie w spektakl  6 uczniów klasy 4a i 5b którzy byli przysłowiowymi „wisienkami” na naszym torcie artystycznym.   Łącznie w realizacji przedsięwzięcia wzięło udział około 40 uczniów.

Nad całością czuwała Pani Mieczysława Murak, jednak według relacji samego nauczyciela, ogromną pomocą jak zwykle służyła Pani Aneta Steciąg, która zadbała o dekorację Sali oraz Pani Ania Trochanowska która współtworzyła choreografię występu chórzystów. Uczniowie mogli liczyć także na Panią Krystynę Zawis oraz Panią Renatę Kałużkę.  Występ uczniów uzupełniony był warsztatami językowymi prowadzonymi przez Panią Murak  w odstępach pomiędzy poszczególnymi scenami. „Było nam ogromnie miło patrzeć na uśmiechnięte buzie naszej widowni, obserwować ich zaangażowanie oraz uwagę. Takie wydarzenia wspaniale integrują dzieci i młodzież, uczą ich empatii, bezinteresowności, współpracy. To bardzo ważne w czasach gdy jest tak ogromne parcie na rozwój jednostki. A przecież bez innych nie znaczymy nic. Warsztaty językowo- teatralne uczą zachowywać odpowiednie proporcje” – mówi p. M. Murak.