6 lutego 2012 roku Samorząd Uczniowski przeprowadził audycję radiową poświęconą Januszowi Korczakowi pt. ,,Był wielkim człowiekiem”

Janusz Korczak kochał swoich podopiecznych i nie opuścił ich nawet wtedy, gdy w czasie wojny zostali skazani na śmierć w komorze gazowej. Towarzyszył im w tej ostatniej drodze z uśmiechem na twarzy, tak jakby to była zwykła wycieczka. To był prawdziwy czyn bohatera.

Kto by pomyślał, że jeden człowiek w swym życiu może tyle zdziałać. Pisarz, lekarz, a przede wszystkim wychowawca i opiekun sierot. Ile trzeba było mieć zapału, gorliwości, uporu i samozaparcia aby podołać tej pracy w tak trudnych dla niego czasach.

Był wielkim człowiekiem. On postanowił nieść pomoc potrzebującym za wszelką cenę i tak postępował, przez całe swoje życie, do końca. Tak o Januszu Korczaku opowiadali młodzi adepci sztuki dziennikarskiej.