W dniu 7 lutego 2012 odbył się szkolny etap konkursu języka angielskiego pod nazwą IV Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego. W konkursie wzięło udział 31 uczniów z klas czwartych, piątych i szóstych. Uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów przystąpią do kolejnego etapu konkursu, który odbędzie się w dniu 15.03.2012.