Z dniem 1 marca 2016 roku wprowadzamy zmiany dotyczące poboru opłat za wyżywienie i czesne za przedszkole:
1. Opłaty będą pobierane tylko w wyznaczone dni w miesiącu.
W marcu 2016r. są to dni :
9-10 III 2016r. i 14-15 III 2016r.
w godzinach:
7:00-9-00 i 13:00- 15:00
2. Opłaty należy regulować u Pani Arlety Wojcińskiej w budynku przedszkola.
3. Opłaty można również dokonywać przelewem na konta Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach:
Czesne: 31 8653 0004 0000 0095 1908 0002
Wyżywienie: 58 8653 0004 0000 0095 1908 0001