Dnia 29 stycznia , w naszej szkole, odbył się turniej wiedzy pt. „W zaczarowanym świecie legend”, który był jednym z elementów zamykających projekt edukacyjny.
Projekt przeznaczony był do realizacji dla pierwszego oraz drugiego etapu edukacyjnego, tj. klas I-VI Szkoły Podstawowej. Zawierał on wybrane treści z podstawy programowej w zakresie języka polskiego oraz przyrody. Konstrukcja projektu umożliwiła uczniom podejmowanie twórczych działań, kształtowała wyobraźnię, uczyła zespołowego rozwiązywania problemów, ćwiczyła sprawność językową oraz zwracała szczególną uwagę na zdrowy tryb życia.
Projekt edukacyjny obejmował wiele działań poprzedzających turniej wiedzy tj.: wykonanie plakatu na temat wcześniej wylosowanej legendy i jego prezentacja na forum szkoły, czy napisanie własnej legendy związanej z miejscowością uczniów.
Sam turniej obejmował wiele ciekawych konkurencji, które w sposób twórczy pobudzały dzieci do działania. Pojawiło się m.in..: fantazyjne redagowanie instrukcji latania na miotle, quiz wiedzy oraz zabawa w skojarzenia. Uwieńczeniem całego turnieju był „Szalony tor przeszkód”, w którym uczniowie musieli zmierzyć się z trudnościami na jakie napotykali bohaterowie legend. Zwycięską klasą w turnieju okazała się klasa Va, drugie miejsce zajęła kl. IV b, trzecie kl. VI.
W konkursie plastycznym dla klas I – III, zwycięzcami zostali w kategorii prace rodzinne I miejsce zajęła praca Mai Pochylskiej oraz także I miejsce praca Laury Tarkowskiej.
W kategorii prac indywidualnych
I miejsce Waligóra Marta kl. IIIa
II miejsce Węgrzycka Weronika kl. II b
III miejsce Korościel Sebastian kl. IIIa i Marta Niwińska kl. IIIa

Autorkami całego przedsięwzięcia były: p. Renata Bogusz-Fedro, p. Gabriela Węgrzynek, p. Małgorzata Malczeska.

ZAPRASZAMY DO GALERII

 DSC07892 DSC07886 DSC07883 DSC07881