14 maja 2012 roku odbył się w naszej szkole apel z okazji Dnia Europy.
Szkolne Koło języka angielskiego uczciło ten dzień, przygotowując program artystyczny. Wybraliśmy się w fascynującą podróż multimedialną, aby poznać czym jest Unia Europejska oraz przybliżyła nam kulturę, zwyczaje, historię i ciekawostki z różnych krajów europejskich. Każda z uroczystości obchodzonych w ramach Dnia Europy ma na celu wzajemne zbliżenie narodów europejskich, wchodzących w skład wspólnoty, budowanie tożsamości europejskiej oraz propagowanie idei jedności, pokoju i solidarności. Na zakończenie wspólnie odśpiewany został hymn Unii Europejskiej – “Oda do radości”.

W trakcie uroczystości podsumowano również akcje, przedsięwzięcia i konkursy, jakie zostały przeprowadzone w szkole w bieżącym roku szkolnym.