Dnia 10 maja 2012 r. uczniowie klas I naszej szkoły rozpoczęli sezon zajęć terenowych w ramach Programu „Lekcje w przyrodzie na Wzgórzach Dalkowskich”. Tym razem dla uczestników przygotowano spotkanie z akwarystyką.

W malowniczej scenerii Nowego Dworu, pierwszoklasistów czekało wiele atrakcji. Wysłuchali oni interesującej prelekcji, wygłoszonej przez Mariana Wojtaszka, na temat akwarystyki.  Każdy z nich miał okazję zaprojektować swoje własne akwarium, używając do tego roślin i podłóż z bogatej kolekcji galerii. W niej samej dzieci, zwiedzały okazałe akwaria i nadal wchłaniały nową wiedzę na temat ryb akwariowych. Przy poczęstunku uczniowie mieli czas na wspólne pogawędki i zabawy. Na dzieci czekała również koza Pana Mariana, która chętnie pozowała do zdjęć ze wszystkimi. Pod koniec, każdy uczeń otrzymał podpisany certyfikat „Ekopodróżnika”, na którym mógł odbić swój kciuk. Każdy wyszedł z wyprawy do Nowego Dworu z nową wiedzą i doświadczeniami. Dzieci otrzymały również kilka rybek, które z pewnością zamieszkają w klasowych akwariach.