[SinglePic not found]W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach przeprowadzono Dzień Profilaktyki. W ramach akcji odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VI prowadzone przez terapeutę, Pana Stefana Domagałę. Dzieci na początku zajęć słuchały krótkiej prelekcji, po czym intensywnie pracowały w grupach. Tematem wiodącym warsztatów były uniwersalne wartości, jakimi powinniśmy się kierować w życiu, a więc: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, mądrość, przyjaźń. Każdy człowiek w swoim życiu musi dokonywać wyborów, w ten sposób kształtuje swój charakter i pokonuje przeszkody. Są to zadania bardzo trudne, dlatego już od najmłodszych lat należy uwagę dzieci zwracać na dokonywanie pożądanych wyborów i nie akceptowanie złych postaw. Podczas warsztatów nasi uczniowie skoncentrowali się na takich wartościach jak miłość, mądrość, przyjaźń, lojalność, tolerancja, rodzina.

W szkole zagościł również Teatr edukacyjno-profilaktyczny „Inspiracja” z Krakowa. Spektakl obejrzały dzieci z klas IV – VI. Teatrzyk miał za zadanie uświadomić im konsekwencje jakie niesie ze sobą eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi oraz nauczać jak asertywnie odmawiać. Pokazał również jak w sugestywny sposób zachęcić młodych ludzi do podjęcia wysiłku w sztuce radzenia sobie z problemami używek i ewentualnych nałogów, w myśl starej maksymy alpinistów: „Kiedy trzeba wspiąć się na górę, nie myśl, że jak już będziesz stał i czekał to zrobi się ona mniejsza”.

Zwieńczeniem podejmowanych działań będzie udział uczniów w koncercie Piotra Nagiela – muzyka, kompozytora i terapeuty.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ GALERII