Dnia 28.01.2016 r. podczas zebrania ogólnego, odbędą się warsztaty profilaktyczne dla Rodziców w auli naszej szkoły.

Celem warsztatu będzie:

– uświadomienie istoty granic własnych oraz innych ludzi,
– ćwiczenie umiejętności określania własnych granic,
w różnych sytuacjach życiowych
– ćwiczenie umiejętności komunikowania swoich granic,
– wyjaśnienie uczestnikom dlaczego w wychowaniu dziecka potrzebne są granice,
– ukazanie zależności między stawianiem granic a poczuciem bezpieczeństwa dziecka,
– ustalanie oraz wyjaśnianie, co nam przeszkadza w stawianiu granic,
– ukazanie, co warto zrobić aby dzieci respektowały wyznaczone granice,
– podniesienie wiedzy rodziców na temat emocji, ich funkcji oraz konstruktywnego wyrażania,
– nabycie umiejętności radzenia sobie ze swoimi przykrymi emocjami,
– wsparcie rodziców w procesie radzenia sobie z burzliwymi
i niejednokrotnie niepohamowanymi emocjami swojego dziecka.

Czas spotkania 60 min
Serdecznie zapraszamy!