[SinglePic not found] We wrześniu w naszej szkole rozpoczął działalność Szkolny Klub Wolontariatu. Należą do niego uczniowie klas VI. Są oni jednocześnie wolontariuszami Koła Przyjaciół Dzieci działającego w naszej szkole. Opiekunkami Klubu są panie: Izabela Jokiel i Marta Tarkowska.

27 września odbyły się wybory Zarządu Klubu. Oto wyniki:


Przewodnicząca – Dorota Kubiś
Zastępca Przewodniczącej – Michalina Łykus
Skarbnik – Joanna Ochej
Sekretarz – Amelia Tychańska

Członkowie Klubu podjęli decyzję o przystąpieniu do ogólnopolskiego konkursu „Szkolny klub wolontariatu”, w ramach którego mają do wykonania 10 zadań.

Liczymy na pomoc w ich realizacji ze strony całej społeczności szkolnej.