“Samo już czytanie książek kształci ludzi. Im więcej się czyta, im lepsze książki, tym bardziej kształcą one swoich czytelników.”
Stanisław Konarski

Nowy rok szkolny w Zespole Szkolno- Przedszkolnym rozpoczęliśmy od włączenia się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. W tym roku wraz z innymi mogliśmy wspólnie słuchać „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, którego fragmenty przez szkolny radiowęzeł czytała min. dyrektor ZSP p. B. Niemasz. Tak rozpoczęty miesiąc nie mogliśmy skończyć inaczej, jak  obchodami Dnia Głośnego Czytania. 30 września na drugiej lekcji zaproszeni rodzice naszych uczniów czytali wcześniej przygotowane przez szkolnego bibliotekarza teksty. W klasach 1-3 były to wiersze E. Szelburg- Zarembiny „Idzie niebo ciemną nocą” w związku z 30 rocznicą jej śmierci, która przypadła 28 września. Natomiast w klasach 4-6 kontynuując obchody  roku sienkiewiczowskiego przybliżyliśmy tym razem fragmenty „W pustyni i w puszczy”. Tym samym wraz z rodzicami stworzyliśmy „Czytającą szkołę”.