W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Bezpieczna jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy” – edycja 2011, którego organizatorem  jest McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Partnerem programu jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i jest on realizowany z poparciem Biura Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Celem konkursu było przygotowanie i przeprowadzenie przez uczniów inicjatywy poprawiającej szeroko rozumiane bezpieczeństwo w ruchu drogowym w otoczeniu szkoły.
W tegorocznej edycji udział w programie wzięło 655 publicznych szkół podstawowych z terenu całego kraju, a nagrodzono 5 szkół.

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została laureatem tegorocznej edycji konkursu towarzyszącego temu programowi.