Poniżej znajduje się wykaz podręczników na rok szkolny 2011/2012 dla klas 0-6 oraz deklaracja dot. zakupu (deklaracje można również odebrać/wypełnić w sekretariacie szkoły).

Deklarację należy złożyć wraz z zaliczką do dnia 6 lipca 2011 r.

w sekretariacie szkoły.

Pliki:

Lista podręczników

Deklaracja zakupu podręczników