Rok 2018 jest wyjątkowy, bo dorośli jak i mali Polacy uroczyście świętują 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Krótka historia – droga do wolności

W 1795 roku Polska straciła niepodległość w wyniku trzech rozbiorów. Państwa sąsiednie: Prusy, Austria i Rosja podzieliły terytorium Polski między siebie i tłumiły wszelkie akty polskości. Dopiero po 123 latach niewoli, po zakończeniu I wojny światowej, udało się odzyskać wolną ojczyznę. Mimo, że Polskę wymazano z mapy świata, nie wymazano jej z serc Polaków. Nasi dziadkowie, pradziadkowie i starsze pokolenia nigdy nie chcieli się pogodzić z utratą niepodległości, wielokrotnie podejmowali wysiłki, by odzyskać upragnioną wolność. Wielu ludzi oddało życie za jej odzyskanie. Dlatego, między innymi dzięki takim ludziom jak Józef Piłsudski, dzisiaj możemy cieszyć się wolnością.

11 listopada 1918 roku marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu Rada Regencyjna powierzyła władzę wojskową i naczelne dowództwo nad Polską Siłą Zbrojną, a 14 listopada – także władzę cywilną.  Został on Naczelnikiem Państwa.

Odtąd 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.
W 1937 roku weszła w życie ustawa O święcie niepodległości, czyniąca z dnia 11 listopada święto państwowe. Po II wojnie światowej Dzień Niepodległości obchodzono 22 lipca. Od kilku lat ponownie świętujemy odzyskanie niepodległości 11 listopada.

Z tej okazji przedszkolaki z Radwanic odwiedzili ze swoimi wychowawcami Pomnik Marszałka Piłsudskiego postawiony na 100 rocznicę Niepodległości obok poczty – Skwer na ul. Przemysłowej, którego odsłonięcie nastąpi 11 listopada 2018 r. Grupa 4-5 latki „Słoneczka” również tam była.

Świętowanie w Publicznym Przedszkolu w Radwanicach obejmuje również Wystawę plastyczną „Polska niepodległa w oczach dziecka”, którą przygotowują dzieci pod kierunkiem pana Pawła oraz wychowawców grup przedszkolnych od 3 latków do 6 latków rysując patriotyczne obrazki na białym kilkumetrowym papierze. Codziennie powstają tam inwencje twórcze maluchów. Pomagają w tym także rodzice, którzy tworzą wytwory narodowe razem ze swoimi pociechami.

Następnym krokiem uczczenia 100 – lecia niepodległości jest przygotowanie Uroczystej Akademii przez grupy 5 i 6 – latków w Publicznym Przedszkolu w Radwanicach.

Zachęcamy do współpracy i dokończenia narodowej wystawy. Zachęcamy do stworzenia prac, których inspiracją będzie 100 – lecie wolnej Polski oraz do odwiedzenia Pomnika Marszałka Piłsudskiego w Radwanicach.

 

 

 

 

Zachęcamy do obejrzenia Naszej Galerii.