W zakładce przedszkola “dokumenty dla rodziców” znajdują się informacje dot. rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Radwanicach na rok szkolny 2019/2020
oraz
dokumenty niezbędne do wypełnienia w celu złożenia wniosku.