Już od kilku lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w prestiżowym konkursie historycznym „Znam historię polskich symboli narodowych”. Jego organizatorem jest SP nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu.
Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Dolnośląski Kurator Oświaty oraz
Dolnośląska Rodzina Szkół im. AK i Bohaterów AK.
25 lutego odbyły się szkolne eliminacje do konkursu. Wzięli w nich udział uczniowie: Hanna Kałużka z klasy V oraz Kinga Rusinko i Szymon Kęska z klasy VII. Uczestnicy zostali przygotowani przez nauczycieli historii i rodziców. Szkolny etap konkursu koordynowała p. Izabela Jokiel. Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z 16 pytań. Zwycięzcą został Szymon Kęska, który zdobył maksymalną liczbę punktów, dziewczęta zdobyły ich po 14. W etapie powiatowym szkołę będą reprezentować Kinga i Szymon. Ich zadaniem jest wykonanie prezentacji multimedialnych na jeden z proponowanych przez Organizatora tematów. Kinga zaprezentuje w powiecie temat „75.rocznica wybuchu powstania warszawskiego”, a Szymon – „Rok 2019 – rokiem Stanisława Moniuszki”. Gratulujemy i trzymamy kciuki za zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego!!!