W dniu 06.09. 2016 r. w Szkole Podstawowej w Radwanicach odbyły się wybory na opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała Komisja Wyborcza w skladzie:
Oliwia Skrzypczak i Blanka Waliszewska.

Wyniki głosowania:
Ilość uczniów uprawnionych do głosowania: 109
Ilość uczniów biorących udział w głosowaniu: 108

Ilość głosów ważnych: 105
Ilość głosów nieważnych: 3

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 został
mgr Kazimierz Laskowski.