Jednym z wielu zadań stojących przed współczesną szkołą jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie demokratycznym. Najlepszą lekcją demokracji w szkole są coroczne wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W naszej szkole wybory odbyły się 25 września. Poprzedziła je kampania wyborcza, kandydaci, do zaszczytnych stanowisk, przygotowali przemówienia oraz ulotki wyborcze, w treści, których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać  głos na specjalnie wydrukowanych kartach.

Reprezentantami uczniów naszej szkoły zostali:

  • Przewodnicząca – Alicja Bień,
  • Zastępca – Katarzyna Aleksandrowicz,
  • Skarbnik – Tomasz Dąbrowski,
  • Sekretarz – Maria Niemasz.

Pozostałe osoby stanowią skład przedstawicieli samorządu szkolnego: Kajetan Frankowski, Dominik Nawrocki, Borys Kiszyniew oraz Mikołaj Drop.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwał opiekun SU p. Alicja Dosiak.
Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.