Od 24.10.2011 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach można obejrzeć wystawę „Różne oblicza książki” przygotowaną przez panie Renatę Bogusz-Fedro i Gabrielę Węgrzynek.
W dzisiejszych czasach, gdy czytelnictwo spada coraz bardziej, a większość ludzi ogłasza śmierć książki papierowej czy taka wystawa ma sens?

Tak do końca chyba nie jest ważne czy książka jest w formie papierowej, kamiennej czy też elektronicznej, ale sam fakt tego, że jest w naszej świadomości i w naszym zasięgu, abyśmy mogli po nią sięgnąć, gdy będzie nam potrzebna. To spełnienie jej roli. A kształtowanie tej świadomości już od najmłodszych lat jest zadaniem nauczycieli, a nauczycieli bibliotekarzy w szczególności.

Historia książki zaczyna się od rysunków naskalnych, które w sposób obrazkowy przedstawiają pewną historię, a czym w dzisiejszych czasach jest komiks? W formie komiksu przedstawia się historię, powieści, a nawet zdecydowano się na przedstawienie Biblii.
Książka, jak można przekonać się na wystawie może przybierać różne kształty i formy. Z kolei znajomość historii książki, może nam pomóc w lepszym zrozumieniu roli, jaką może spełnić w naszym życiu.