Fala zainteresowania tańcem dotknęła dorosłych, dzieci i młodzież. Wszyscy chętnie oglądamy widowiska i programy taneczne. Wielu emocji dostarczył również XIII Międzypowiatowy Turniej Tańca Nowoczesnego pod patronatem Starosty Polkowickiego, który rozegrał się  29 maja .

Na parkiecie sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zaprezentowało się 231 uczestników szkół z powiatów polkowickiego, lubińskiego i głogowskiego. Eliminacje odbyły się w trzech kategoriach tanecznych: duetach, miniformacjach i formacjach, w dwóch kategoriach wiekowych: klas I-III oraz IV-VI.

Komisja konkursowa w składzie: Anna Adamus – Krawczyk , Jolanta Mielnik , Dawid Kupiński, w swojej ocenie brała pod uwagę choreografię i technikę tańca, pomysłowość, estetykę, dobór kostiumów i muzyki oraz ogólny wyraz artystyczny. Jak zawsze wybór najlepszych był trudny.

Puchary dla zwycięzców ufundowane przez Starostę Powiatu Polkowickiego i

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego .otrzymali:

Kategoria formacje klas I – III:

I miejsce zajęła     SZKOŁA PODSTAWOWA Z CHOCIANOWA

II miejsce zajęła    SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 Z LUBINA

III miejsce zajęła   SZKOŁA PODSTAWOWA Z RADWANIC

 

Kategoria mini formacje klas I – III:

 

I miejsce zajęła     SZKOŁA PODSTAWOWA Z CHOCIANOWA

II miejsce zajęła    SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 Z GŁOGOWA

III miejsce zajęła   SZKOŁA PODSTAWOWA Z BUCZYNY

 

Kategoria duety klas I – III:

 

I miejsce zajęła     SZKOŁA PODSTAWOWA Z CHOCIANOWA

II miejsce zajęła    SZKOŁA PODSTAWOWA Z RADWANIC

 

Kategoria formacje klas IV – VII:

 

I miejsce zajęła     SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 Z GŁOGOWA

II miejsce zajęła    SZKOŁA PODSTAWOWA Z BUCZYNY

III miejsce zajęła   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 Z GŁOGOWA

 

Kategoria miniformacje klas IV – VII:

 

I miejsce zajęła     SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 Z LUBINA

II miejsce zajęła    SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 Z GŁOGOWA

III miejsce zajęła   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z GŁOGOWA

 

Kategoria duety klas IV – VII:

 

I miejsce zajęła     SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 Z GŁOGOWA

II miejsce zajęła    SZKOŁA PODSTAWOWA Z RADWANIC

III miejsce zajęła   SZKOŁA PODSTAWOWA 10 Z GŁOGOWA

 

Dziękujemy za wspaniałe emocje i cudowną zabawę. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok!