Na zakończenie sezonu rowerowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym wybraliśmy się z grupą 7 zapaleńców /R. Rzepka, M. Dąbrowski, M. Hucaluk, D. Frankowski, K. Kusiak, K. Maciąg, P.Stojke/ z opiekunem E. Młodzianowskim do rezerwatu Buczyna Szprotawska.
Buczyna Szprotawska to jeden z najcenniejszych rezerwatów przyrody województwa lubuskiego. Położony w Borach Dolnośląskich, między Szprotawą a Przemkowem obejmuje część kompleksu starego, około 160-letniego lasu bukowego, tworzącego wyspę siedlisk lasowych wśród młodszych, sosnowych drzewostanów porastających uboższe siedliska). W rezerwacie, wchodzącym w skład lasów miasta Szprotawy, istniała (zachowana do dziś) drewniana wiata – domek letni i miejsca pamiątkowe – pomniki upamiętniające nadleśniczych lasów szprotawskich.

Tu mieliśmy piec kiełbaski, ale ze względu na mokre drwa znaleźliśmy inne zajęcie – zbieranie orzeszków bukowych.
Po drodze do rezerwatu zatrzymaliśmy się na krótki odpoczynek pod dębem „Chrobry”. Tu był mały sprawdzian ze znajomości gatunków drzew liściastych i iglastych.
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do gospodarstwa Agro –turystycznego „Amazonka”, gdzie dzieci mogły z bliska obcować z egzotycznymi i dzikimi zwierzętami.
Młodzież wróciła do domów szczęśliwa, ale i zasmucona, bo następna wycieczka będzie dopiero na wiosnę do Wikocina.