Biuro i Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy zaprasza wszystkie koła TPD Okręgu legnickiego do udziału w konkursie „Moja Mała Ojczyzna”.

Termin składania i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 28 maja 2020 (decyduje data dotarcia prac do biura TPD).

WAŻNE: Istnieje możliwość nadesłania do biura TPD wykonanych prac plastycznych i  fotograficznych drogą internetową ( zdjęcia prac plastycznych lub fotograficznych proszę przesyłać na e-maila: tpd.legnica@wp.pl)

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia.

2. kategorie konkursu:

I kategoria
– konkurs fotograficzny
II kategoria
– prace plastyczne
3.Prace plastyczne płaskie, techniką dowolną: rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż na plexi, wydzieranka itd. – do wyboru przez uczestnika konkursu.

Prace fotograficzne: pojedyncze zdjęcia, zestawy tematyczne zdjęć, kolaż zdjęć.
4. Format prac:
Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4 lub A3 w dowolnej technice płaskiej, a  prace fotograficzne minimum format pocztówkowy

WAŻNE: Istnieje możliwość nadesłania do biura TPD wykonanych prac plastycznych i  fotograficznych drogą internetową ( zdjęcia prac plastycznych lub fotograficznych proszę przesyłać na e-maila: tpd.legnica@wp.pl)

5. Prace powinny być wykonane indywidualnie.
Prace w grupach mogą przekazywać wyłącznie przedszkola.

6. Każda osoba lub grupa może zgłosić prace w obu kategoriach.

7. Termin składania i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 28 maja 2020 (decyduje data dotarcia prac do biura TPD).

8. Każda praca musi zawierać następujące informacje: a) imię i nazwisko autora, wiek, klasa; b) placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym); c) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę ; d) nazwę konkursu i datę.
Prosimy o  dopilnowanie, aby każda praca zawierała pełne dane, w przeciwnym razie będą nieścisłości.

9. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę lub bardzo słabej jakości wykonanie zdjęcie pracy.

10. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.

11. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

12. Prace przechodzą na własność organizatorów.

Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl i na facebooku.

Nagrodzone i wyróżnione prace pokazane zostaną na naszej stronie internetowej oraz na facebooku .

Pozdrawiamy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy
al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica
tel./fax. 76 724-51-09
www.tpd.legnica.pl