W grudniu 16 drużyna uczestniczyła w wielu wydarzeniach. W dzień św.Mikołaja harcerze odwiedzili dzieci w przedszkolu w Radwanicach. Wspólne zabawy wyzwoliły dużo pozytywnych emocji , a przyniesione słodkości sprawiły dzieciom wiele radości. Wieczorem harcerze towarzyszyli w parku podczas nadania imienia Janusza Korczaka alejce i ustawienia tablicy pamiątkowej, następnie uczestniczyli podczas rozpalenia choinki bożonarodzeniowej. Wzięli udział w Akcji charytatywnej „Kolędy dla Amelki”w Głogowie na Rynku oraz pomagali podczas uroczystości z okazji obchodów 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieciom.

11.12.2022r wyruszyli do Wrocławia przyłączając się do ogólnoświatowej akcji skautowej i harcerskiej, aby tam odebrać przekazane Betlejemskie Światło Pokoju.

Światło to symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Polscy harcerze od 30 lat uczestniczą w przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju – po to, aby zagościło na wigilijnych stołach niosąc pokój, wiarę, nadzieję i miłość.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP, pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. W tym roku objawia się ono jako – „Światło dla ciebie” .

Harcerze z 16. Drużyny Harcerskiej „Tajemnica” Hufca Głogów pod pieczą dh.Anny Trochanowskiej, do której przynależą uczniowie z naszej szkoły ZSP Radwanice, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy i Głogowa niosąc lampion ze Światłem Pokoju, przekazali je do urzędów, szkół, przedszkoli i kościołów oraz radia. Nasza drużyna przekazała Betlejemskie Światło Pokoju w sumie do 35 miejsc niosąc radość i miłość.

Delegacja harcerzy przekazała także Światło Pokoju w czasie wigilii dla Pieczy zastępczej i instytucjonalnej działającej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach oraz dla Domu Dziennego Pobytu Seniorów „Cicha Przystań” w Głogowie, a poprzez łącze radiowe dzielili się pokojem i miłością z mieszkańcami naszego rejonu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *