Akademia Prostych Pleców to działanie mające na celu korygowanie wad postawy wśród uczniów.

Dnia 21 września w szkole przeprowadzono komputerowe badanie postawy ciała naszych uczniów.
Wyniki badań będą dostępne w połowie października.

Konsultacje z fizjoterapeutą odbędą się we wskazanym przez szkołę terminie.
Pamiętajmy, iż wczesne wykrycie odchyleń od normy w postawie ciała dziecka to większa szansa na skuteczne leczenie.