W piątek w szkole przebadano uczniów w ramach programu “Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym z terenów wiejskich”. Program objął swoim zasięgiem wszystkie dzieci z klas pierwszych oraz te dzieci z klas starszych, które zostały wskazane przez nauczycieli bądź rodziców.
Jak wiadomo, wiele zaburzeń słuchu wykrytych we wczesnej fazie może być skutecznie i szybko wyleczonych.