Nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie „Aktywna Tablica”. W związku z tym możliwe było doposażenie placówki w dwa  monitory interaktywne i laptop  oraz kilka programów multimedialnych przeznaczonych do pracy z dziećmi podczas zajęć specjalistycznych. Nauczyciele uczestniczą w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w edukacji. Ponadto kilku z nich działa w Sieci Współpracy i Samokształcenia nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu „Aktywna Tablica”, która została utworzona przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. W ramach tej współpracy odbywają się spotkania, podczas których nauczyciele wymieniają się doświadczeniami                            i rozwiązaniami. W każdej z placówek, która należy do Sieci Współpracy zostaną zorganizowane zajęcia otwarte.

plakat prjektu