Dowożenie uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Radwanicach na egzamin ósmoklasisty w dniach 16.06.2020 – 18.06.2020 roku.

Uczniowie zostaną dowiezieni na godzinę 8:30
Odwozy:
  • 16.06. – godz. 12:25
  • 17.06. – godz. 12:25
  • 18.06. – godz. 11.40