W dniach 16 – 17 grudnia 2019 r. w godzinach 13.00 – 16.00 w  przedszkolu Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” działające przy Zespole Szkolno –Przedszkolnym prowadzi akcję, aby zdobyć pieniądze na rehabilitację Weroniki Bisikierskiej-  uczennicy klasy I. Część dochodu ze sprzedaży zostanie przeznaczona również na działalność stowarzyszenia – bal karnawałowy dla dzieci z gminy Radwanice, wycieczki, konkursy itp. Ideą organizacji jest wspieranie realizacji zadań przedszkola, szkoły i integracja w środowisku lokalnym.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE RODZICÓW, DZIADKÓW, DZIECI I NAUCZYCIELI NA KIERMASZ!

Od 16 grudnia 2019 można też kupić na stoisku świątecznym w przedszkolu wykonane przez członków Stowarzyszenia „Bliżej Siebie” stroiki, ozdoby, świeczniki itp.

ZAPRASZAMY!