Tematem i celem Konkursu jest popularyzacja piękna swojej miejscowości
i subregionu legnickiego, najciekawszych pomników przyrody, pejzaży,
atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji oraz zabytków kultury i sztuki.
Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4 lub A3 w dowolnej
technice. Prace fotograficzne w formacie minimum pocztówkowym( mogą
być zestawy tematyczne zdjęć).
Jeden uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną
i fotograficzną lub zestaw tematyczny zdjęć.

Etap przedszkolny i szkolny – do 15.05

Odbywa się w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Buczynie oraz
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach
Prace należy dostarczyć do wychowawców grup przedszkolnych i klas 1 – 3
oraz do nauczycieli plastyki (kl. 4 – 8)
Prace plastyczne będą oceniane w kategoriach:

 • 3 – latki
 • 4 – latki
 • 5 – latki
 • 6 – latki
 • kl. 1
 • kl. 2
 • kl. 3
 • kl. 4-6
 • kl. 7-8
  Prace fotograficzne oceniane będą w kategoriach
 • przedszkole
 • kl. 1-3
 • kl. 4-8
  W każdej kategorii zostaną przyznane miejsca i wyróżnienia.

Etap gminny – do 17.05

Skierowany jest do wychowanków i uczniów placówek oświatowych
z terenu gminy Radwanice
Prace należy dostarczyć do Oddziału Gminnego TPD Radwanice –
ul. Szkolna 14 (mała szkoła)
Z każdej kategorii placówka dostarcza maksymalnie 5 prac
Prace plastyczne będą oceniane w kategoriach:

 • 3 – latki
 • 4 – latki
 • 5 – latki
 • 6 – latki
 • kl. 1
 • kl. 2
 • kl. 3
 • kl. 4-6
 • kl. 7-8
  Prace fotograficzne oceniane będą w kategoriach
 • przedszkole
 • kl. 1-3
 • kl. 4-8
  W każdej kategorii zostaną przyznane miejsca i wyróżnienia.

Etap regionalny – do 22.05
Prace plastyczne oceniane będą w kategoriach wiekowych :

 • od 3 do 7 lat
 • od 8 do 10 lat
 • od 11 do 14 lat
 • powyżej 14 lat
  a prace fotograficzne według uznania jurorów.
  Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe i
  zostaną zaproszeni do udziału w Wielkim Festynie Rekreacyjnym z okazji Dnia
  Dziecka w dniu 1.06.2023 r o godz. 10:30 na terenie Collegium Witelona –
  Uczelni Państwowej w Legnicy.
  Podczas Festynu będzie prezentowana wystawa prac oraz zostanie dokonane
  wręczenie nagród i wyróżnień. Organizatorzy nie zwracają prac nagrodzonych.

Zachęcamy do udziału w konkursie.