Poniżej zamieszczona jest lista dzieci przyjętych do przedszkola, wraz z podziałem na poszczególne grupy w roku szkolnym 2012/2013.

Grupa przedszkolna 2012/2013

Drugi zamieszczony plik to lista rezerwowa, na której znajdują się dzieci nieprzyjęte do przedszkola w roku szkolnym 2012/2013.

Lista rezerwowa 2012/2013

Informujemy, że istnieje możliwość utworzenia dodatkowej grupy przedszkolnej dla tych dzieci. Warunkiem jest zadeklarowanie przez wszystkich rodziców dzieci z listy rezerwowej czas dziennego pobytu ich dziecka w przedszkolu na minimum 8 godzin. Deklaracje w formie pisemnej powinny zostać złożone w sekretariacie szkoły do 31.07.2012.