Poniżej znajduje się wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013 dla klas 0-6.

W formie papierowej jest on dostępny na tablicy przy wejściu do sekretariatu Zespołu.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013.