Każdego roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Falskiego w Radwanicach
angażują się w liczne konkursy plastyczne. Mamy na tym polu wiele sukcesów, a
w tym roku warto wymienić wyjątkowe osiągnięcia trójki młodych artystów, których prace
znalazły uznanie na szczeblu ogólnopolskim.
Gratulujemy zatem Edwardowi Bizukojć, który zajął I miejsce w Ogólnopolskim
konkursie fotograficznym ,,Ja i moja moja przyjaciółka pszczoła”, Lenie Górkiewicz,
która została wyróżniona w konkursie ,,Czar mokradeł” oraz Gai Steciąg, która została
laureatką ogólnopolskiego konkursu ,,Spotkanie ze sztuką”( edycja inspirowana
twórczością J. Chełmońskiego).
Warto nadmienić, że prace tych artystów zostały wybrane z setek nadesłanych prac z
terenu całej Polski. Oprócz nagród indywidualnych w ostatnim z wymienionych
konkursów nagrodą jest wycieczka dla grupy do Muzeum Narodowego w Krakowie.
Brawa dla tak zdolnych uczniów i zachęcamy do dalszej pracy, bo jak widać warto
rozwijać swoje talenty i prezentować swoje prace w konkursach na różnych szczeblach.
Nasi uczniowie od lat tworzą piękne prace pod okiem p. Anety Steciąg, która
przekazuje im tajniki sztuk plastycznych oraz zaraża pasją artystyczną.