Jesteśmy dumni z udziału naszej szkoły w II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Społecznego: “Każdy inny – wszyscy równi”. To dla nas niezwykle ważna inicjatywa, która skupia się na promowaniu empatii, tolerancji oraz równych szans dla wszystkich, niezależnie od ich potrzeb edukacyjnych czy indywidualnych cech.

  W ramach tego projektu, uczniowie naszej szkoły mieli okazję zgłębiać tematykę związaną z różnorodnością i niepełnosprawnościami. Od ADHD po depresję – podczas specjalnie przygotowanych zajęć rozmawialiśmy o tych ważnych zagadnieniach. Celem było nie tylko zwiększenie świadomości, ale także rozwijanie empatii i zrozumienia dla osób z różnymi wyzwaniami życiowymi.

Jedną z akcji zainicjowanych w ramach projektu jest cicha przerwa, organizowana co ostatni wtorek miesiąca. W tym czasie wszyscy uczniowie i pracownicy starają się zachować ciszę, aby wykazać swoją empatię i zrozumienie dla osób z nadwrażliwością słuchu. Jest to symboliczny gest, który pokazuje, jak ważne jest dla nas troszczenie się o innych i szanowanie ich potrzeb.

 Ponadto, dla naszych nauczycieli przygotowane zostały “Bajki bez barier”. Te specjalne opowieści pomagają dzieciom z klas I-III oraz uczestnikom zajęć świetlicowych lepiej zrozumieć i akceptować różnorodność. Poprzez te bajki kształtujemy kulturę szacunku i zrozumienia dla inności.

 Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej w ten projekt, wspólnie tworzymy otoczenie, które jest bardziej przyjazne i otwarte dla wszystkich. Promujemy wartości tolerancji, empatii i szacunku dla inności. To właśnie dzięki naszej wspólnej pracy możemy budować lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

Inicjatorką i koordynatorką projektu jest p. Justyna Olejarz, która systematycznie przybliża nam tematykę projektu, a tym samym uwrażliwia na drugiego człowieka.

Justyna Olejarz

braille imię
cicha przerwa
gazetka szkolna
dzień życzliwości
GW w klasie 8
plakaty
skrzydła