Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach informuje, że rozpoczął się nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2012/2013. Nabór będzie trwał do 20 kwietnia 2012 r.

Jednocześnie nadmienia się, że karty zgłoszenia dziecka do placówki są udostępnione na stronie internetowej www.zsp.radwanice.pl i w sekretariacie szkoły.

Karty należy składać w sekretariacie Zespołu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 76 8311 426.