Zespół Szkolno- Przedszkolny w Radwanicach realizuje zadanie

„Nasza Zielona Szkoła”

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 8000,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚ i GW we Wrocławiu: 8000,00 zł

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

https://wfosigw.wroclaw.pl/

logo zadania