Dnia 06.03.2024r. w Szkole Podstawej im. Mariana Falskiego w Radwanicach odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” którego głównym celem jest   popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Wojta Gimny Radwanice Pana Pawła Piwko, sponsora nagród tegorocznego turnieju reprezentowała Pani Małgorzata Stroka- Sekretarz Gminy Radwanice, a dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Radwanicach Izabeli Jokiel turniej odbył się w auli ZSP. Po teście składającym się z 20 pytań wyłoniono zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych. Warto zaznaczyć, że w kategorii II (szkoły podstawowe klasy V-VIII) odbyła się dogrywka, pomiędzy reprezentantantem ZSP Radwanice a reprezentantką SP Buczyna ponieważ uzyskali taka samą ilość punktów końcowych w teście (przedstawiciele walczyli  o 2 miejsce).
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a zdobywcom 1 i 2 miejsca w każdej grupie życzymy sukcesów w elimincjach powiatowych.

I grupa wiekowa ( szkoły podstawowe klasy I-IV)

  1.  miejsce: Hanna Bendyk SP Radwanice
  2.  miejsce: Mikołaj Biskup SP Buczyna
  3.  miejsce: Liliana Rafalska SP Buczyna

II grypa wiekowa (szkoły podstawowe klasy V-VIII)

  1.  miejsce: Magdalena Smętek SP Buczyna
  2.  miejsce: Szymon Tryler SP Radwanice
  3.  miejsce: Aurelia Rafalska SP Buczyna

III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe)

  1.  miejsce: Szymon Malinowski

Gratulujemy wszystkim uczestnikom:)

uczestnicy konkursu