Zapraszamy na drugą wystawę z cyklu „Pasje mieszkańców naszego regionu”. Wystawa prezentowana jest w Izbie Regionalnej naszej szkoły.
Tematem przewodnim jest „Dolny Śląsk – wczoraj i dziś”, ukazany na kartach pocztowych, w przewodnikach i w literaturze przedmiotu. Dzięki wystawie możemy zobaczyć to samo miejsce jak zmieniało się na przestrzeni lat, ale także zachwycić się zakątkami dotąd przez nas nieodkrytymi.
Dla nas mieszkańców Dolnego Śląska ta kraina jest naszą Małą Ojczyzną, naszym miejscem na ziemi. Mamy to szczęście, że jest to miejsce piękne i magiczne, które zachęca nas do odkrywania nieznanych zakątków.
Ta wystawa mogła powstać dzięki takim osobom jak pani Izabela Jokiel i pan Dariusz Cech, których pasje kolekcjonerskie, ale także ciągły głód wiedzy o naszym regionie, przyczyniają się do tego, że dziś i my możemy poznać jego piękno.

ZAPRASZAM Renata Bogusz – Fedro