Powstanie Układu Słonecznego wyjaśnia teoria Wielkiego Wybuchu (Big Bang). Układ Słoneczny powstał około 5 – 6 miliardów lat temu z obłoku gazowo-pyłowego, który przyciągał materię ku gęstniejącemu jądru. W środku obłoku gaz kurczył się szybciej niż w zewnętrznych warstwach i powstało Słońce, a pozostała materia utworzyła dysk wokół niego. Ok. 50 milionów lat później zaczęły zachodzić reakcje jądrowe (przekształcenie wodoru w hel), co spowodowało, że Słońce zaczęło świecić. We wcześniej powstałym dysku cząsteczki się ze sobą zderzały i łączyły w pył tworząc większe obiekty. Kolizje różnorodnych obiektów doprowadziły do powstania dużych ciał, z których ostatecznie powstały planety. W pierwszej kolejności utworzyły się 4 planety wewnętrzne czyli: Merkury, Wenus, Ziemia i Mars. Planety zewnętrzne zaś tworzyły głównie gazy, a uformowały się one ze skalno-lodowych brył krążących w dalszej odległości od Słońca.
Takich ciekawostek i nie tylko dowiedzieli się na lekcjach geografii uczniowie klas VI. Stąd też zrodził się pomysł na stworzenie modeli przestrzennych naszego Układu Słonecznego. Wszystkie prace są ciekawe, oryginalne i pomysłowe. Widać w nich zaangażowanie dzieci oraz rodziców, co jest bardzo pozytywne. Wszystkie prace można oglądać na wystawie w szkolnym holu. Serdecznie zapraszamy!

Wszystkie zdjęcia można obejrzeć w naszej galerii!